Apsipirkimo sąlygos ir taisyklės

 

1. Pagrindinės nuostatos

1.1. Šios apsipirkimo sąlygos ir taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens (toliau – Pirkėjas), įsigyjančio prekes elektroninėje parduotuvėje  www.krip.lt  ir  Evaldo Pieslio (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę. Pirkėjas įsigydamas prekes  elektroninėje parduotuvėje  www.krip.lt  sutinka su šių Taisyklių taikymu.

2. Pardavėjo teisės

2.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui, stabiliam veikimui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti, nutraukti jam galimybę naudotis elektronine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją ir neatsako už jokius su tuo susijusius padarinius.

2.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius padarinius.

2.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas ir neatsako už jokius su tuo susijusius padarinius.

2.4. Pardavėjas turi teisę, visus informacinius pranešimus ir pranešimus rinkodaros tikslais, siųsti Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

2.5. Pardavėjas turi kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

3. Pardavėjo pareigos

3.1. Pardavėjas įsipareigoja  sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektronine parduotuve. Pardavėjas negarantuoja, kad elektroninė parduotuvė veiks be trūkumų ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius padarinius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais arba  duomenų perdavimo klaidomis.

3.2.  Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę arba grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus ir yra atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

3.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui ar jo įgaliotam asmeniui pagal registracijos anketoje pateiktus duomenis arba į artimiausią pašto paslaugas teikiančios organizacijos atstovybę. Prekes pristato krip.lt arba pašto paslaugas teikiančios organizacijos atstovas.

3.4. Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui pinigus už grąžinamas prekes.

3.5. Pardavėjas neatsako už padarinius kilusius dėl blogai pateiktų duomenų registracijos anketoje.

3.6. Pardavėjas neatsako už padarinius kilusius dėl pašo paslaugas teikiančios organizacijos kaltės.

3.7. Pardavėjas įsipareigoja laikytis Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

4.2. Pirkėjas turi teisę grąžinti elektroninėje parduotuvėje pirktas prekes (išskyrus prekes iš LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtinto Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių 18 punkto), apie tai pranešdamas Pardavėjui elektroniniu paštu info@krip.lt , per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos. Su grąžinimu sisijusias pašto išlaidas apmoka Pirkėjas.

4.3. Pirkėjas turi kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

5. Pirkėjo pareigos

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą. Pirkėjas sumoka  į www.krip.lt nurodytas sąskaitas arba grynais pinigais prekių pristatymo metu.

5.2. Registracijos formoje Pirkėjas privalo pateikti teisingus duomenis. Pasikeitus Pirkėjo registracijos formoje pateiktiems duomenims, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.3. Pirkėjas privalo priimti prekes iš krip.lt atstovo ar pašto paslaugas teikiančios organizacijos atstovo.

5.4 Pirkėjas privalo padengti su prekių grąžinimu susijusias išlaidas.

5.5. Pirkėjas privalo laikytis Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Visi nesutarimai, susiję su šiomis Taisyklėmis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka..

Rašyk
Skambink